Category: شناخت گیاهان دارویی

من انار هستم من انار هستم ؛ درخت کوچکی به ارتفاع حداکثر 6 متر با پوستی شکاف دار که می توانم گرما و سرمای شدید و بادهای خشک را تحمل کنم . دارای برگهای سبز نیزه ای کشیده ، صاف و براق و متقابل می باشم ، گل هایم قرمز متمایل به نارنجی و به […]

> بیشتر بدانیم